OGÓLNOPOLSKIE BADANIE KONDYCJI POLSKIEJ BRANŻY OBUWNICZO-SKÓRZANEJ

W związku z mającym się odbyć się pod koniec stycznia 2024 r. spotkaniem przedstawicieli branży obuwniczo-skórzanej z Sekretarzem Stanu w MRiT, Panem Waldemarem Sługockim, potrzebujemy Państwa pomocy przy odpowiedzi na poniższe pytania, by uzyskać pełen obraz sytuacji,w jakiej znalazł się nasz sektor.

Będziemy tam występować wspólnie z innymi stowarzyszeniami z naszej branży (Polska Grupa Producentów Obuwia, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów).

Jesteśmy dobrze przygotowani merytorycznie i liczymy, że tym razem uda się nam osiągnąć zamierzony cel.

Ankieta jest anonimowa: https://forms.gle/RaLAUYXtvx1bCyUC8

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 29 stycznia 2024 do godz. 12:00.
Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Obiecujemy, że opublikujemy wyniki badania.