Obowiązek licencjonowania opakowań wprowadzanych na rynek niemiecki

W związku z wejściem w życie nowelizacji niemieckiego rozporządzenia o opakowaniach producenci, którzy wprowadzają na rynek niemiecki opakowania, są zobowiązani do ich licencjonowania, tj. przyłączenia się do dualnego systemu odbioru i odzysku. Do czasu wejścia w życie nowelizacji przynależność do takiego systemu nie była obowiązkowa, istniała możliwość organizacji odbioru i odzysku opakowań na własną rękę. Istotne znaczenie ma fakt, że wprowadzanie do obiegu nielicencjonowanych opakowań jednostkowych jest zabronione pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 50.000 EUR za każdy rodzaj opakowania. Obowiązek licencjonowania dotyczy opakowań jednostkowych, w których dostarczane są produkty do odbiorcy końcowego.

Ponadto piąta nowelizacja zniosła obowiązek oznaczania opakowań znakiem Zielony Punkt (tzw. Der Grüne Punkt). Należy jednak uiścić opłaty licencyjne oraz, co równie ważne i wymagane prawem, złożyć oświadczenie o ilości i rodzaju wprowadzonych opakowań we właściwej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Niemczech do dnia 1 maja każdego roku, jeżeli przekroczona zostanie ustawowo ustalona ilość danych opakowań.

Dalsze informacje zawarte są na stronie internetowej: http://www.ihk.pl/index.html?id=1498