NOWY SKŁAD KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ RZECZOZNAWCÓW PIPS

W związku z wygaśnięciem poprzedniej kadencji Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców PIPS Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego powołał nową Komisję w następującym składzie: Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Woźniak – Kierownik Laboratorium Obuwia Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi oraz członkowie Komisji – Pan Karol Graczyk Doradca Technologiczny z firmy Coats Polska i Pani Aneta Smus Kierownik Biura Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego. Kadencja nowo powołanej Komisji wynosi dwa lata.