NOWI SPECJALIŚCI W KLUBIE RZECZOZNAWCÓW PIPS

Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 22.09.2008r. grono Rzeczoznawców Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego powiększyło się o kolejne cztery osoby. Uprawnienia zostały nadane w specjalności obuwnictwo. Gratulujemy uzyskania tytułu Rzeczoznawcy PIPS i życzymy sukcesów zawodowych.