NOWE WYMAGANIA I REGULACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW SKÓRZANYCH IMPORTOWANYCH DO EGIPTU

Uprzejmie informujemy, iż zostały ustanowione nowe egipskie akty prawne wydane w dniach 20 i 24 listopada 2011r. W rezultacie ich przyjęcia, wprowadzone zostały nowe wymogi odnoszące się do produktów takich jak: skóra naturalna, obuwie, torby oraz ubrania, meble i tekstylia używane do produkcji mebli.

Nowe regulacje wprowadzają wymóg, przy wprowadzaniu na egpiski obszar celny, uzyskania certyfikatu inspekcji wystawionego przez instytucję akredytowaną przy International Laboratory Accreditation Cooperation lub egipski lub zagraniczny urząd państwowy, zatwierdzony przez ministra właściwego ds. handlu zagranicznego.

General Organization for Export and Import Control in Egypt została uprawniona do wykonywania wybiórczych inspekcji importowanego towaru.