NOWE WŁADZE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Z SIEDZIBĄ W ŁODZI WYBRANE

W DNIU 5 CZERWCA 2008R. WALNE GROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY WYBRAŁO NOWEGO PREZESA ZARZĄDU IZBY, KTÓRYM ZOSTAŁ PAN
ANDRZEJ RASIŃSKI
Dyrektor Naczelny Bielskich Zakładów Obuwia BEFADO

Prezes Krystyna Bednarek
Nowy Prezes Andrzej Rasiński

W skład nowo powołanego Zarządu Izby wybrani zostali:
1.KRYSTYNA BEDNAREK reprezentująca firmę POLSKÓR
2.BARBARA NOSKOWICZ reprezentująca sklep URWIS
3.MARIUSZ BABRAL reprezentujący firmę MB MARKET
4.PIOTR SZOSTAK reprezentujący firmę MSU
5.JÓZEF LECHOWSKI reprezentujący firmę EUROMODA
6.BOGUSŁAW WOŹNIAK reprezentujący Instytut Przemysłu Skórzanego

Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego wybrany w dniu 5 czerwca 2008r.

Walne Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego było zebraniem, w którym czynnie uczestniczyli wszyscy obecni członkowie, a podjęte dyskusje miały charakter merytoryczny.

Obecni Członkowie Izby jednogłośnie dokonali pozytywnej oceny działań podejmowanych przez Panią Prezes Krystynę Bednarek na przestrzeni dwóch lat.

DZIAŁANIA, KTÓRE WARTO KONTYNUOWAĆ, tak brzmiał tytuł prezentacji multimedialnej zaprezentowanej przez Panią Prezes, podkreślającej główne i niezbędne obszary działań Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego.

Najważniejsze dwa tematy prezentacji, które wzbudziły szeroką dyskusję brzmiały:

Pomóżmy chronić polski przemysł obuwniczy przed nadmiernym importem obuwia z Chin i Wietnamu:
– Prace Izby nad przedłużeniem obowiązujących ceł rozpoczęte (cła na obuwie z wierzchem skórzanym upływają 5.X.2008, Chiny – 16,5%, Wietnam 10%)
– Rozszerzenie ceł o Makao

Powiedzmy Nie dla stawki 22%VAT na obuwie dziecięce

Prowadzona przez Izbę szeroka kampania przynosi pierwsze efekty:
– Poparcie Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego przez CEC złożone do Komisji Europejskiej w Brukseli
– Interpelacja posła Platformy Obywatelskiej Pana Pawła Arndt
– Stanowisko Polskiego Rządu popierające działania Izby

Kształtowanie pozytywnego wizerunku branży skórzanej poprzez silną i reprezentatywną organizację branżową, działającą globalnie na jednolitym rynku unijnym to główny cel jaki postawił sobie nowo ukonstytuowany Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego.