NOWA SZANSA NA STWORZENIE SYSTEMU OCHRONY PRODUCENTÓW OBUWIA DZIECIĘCEGO

Instytut Przemysłu Skórzanego wraz z Branżową Federacją Czeską rozpoczął intensywne działania w celu stworzenia systemu ochrony europejskiego rynku obuwia dziecięcego.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego chętnie przyłączyła się do wspólnych prac, przygotowując swoje poparcie i wystąpienie w zakresie ochrony europejskich producentów obuwia.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w imieniu polskich przedsiębiorstw przemysłu obuwniczego popiera wszelkie działania, które mogą doprowadzić do stworzenia systemu ochrony europejskiego rynku obuwia dziecięcego określającego obligatoryjne wymogi zdrowotnościowe i jakościowe obuwia dziecięcego.

Charakter produkcji obuwia dziecięcego i konieczność zachowania szczególnej dbałości o dobór materiałowy i zastosowane technologie czyni ten wyrób szczególnie istotny w prawidłowym rozwoju stóp dziecka.

Stworzenie systemu ochrony europejskiego rynku obuwia dziecięcego pozwoli z pewnością na efektywne budowanie zależności między wyborem obuwia dobrej jakości, jego ceną i zdrowotnością małego społeczeństwa.

Prace trwają…

List poparcia