Obowiązek licencjonowania produktów wprowadzanych na rynek niemiecki

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie nowelizacji niemieckiego rozporządzenia o opakowaniach, które ma kluczowe znaczenie dla producentów, przesyłamy w załączeniu aktualną notatkę prasową (artykuł został także umieszczony w Rzeczpospolitej, wydanie z 2.02.2010 r.).

Z niemieckiego rozporządzenia o opakowaniach wynika ,że za niewykonanie obowiązku licencjonowania opakowań jednostkowych grozi grzywna w wysokości 50.000 EUR za każdy artykuł….

Od stycznia 2009 roku każda firma wprowadzająca na rynek niemiecki produkty w opakowaniach jednostkowych zobowiązana jest do podpisania umowy licencyjnej z jednym działającym na rynku niemieckim systemem dualnym. System taki kompleksowo przejmuje za producenta wszelkie obowiązki wynikające z nowelizacji niemieckiego rozporządzenia. – Od momentu wejścia w życie nowelizacji wspomnianego rozporządzenia obowiązek ten może przejąć wyłącznie firma, która jest do tego upoważniona, tak więc odpada możliwość spełnienia obowiązków we własnym zakresie – możliwość taka istniała jeszcze do końca 2008 r.
… Polscy producenci muszą także mieć na uwadze fakt, że to oni, a nie niemieckie firmy, odpowiedzialni są za podpisanie umowy licencyjnej
…… konsekwencje ewentualnych kar za nieprzestrzeganie obowiązków ponosi producent, a nie firma z Niemiec, do której dostarczane są produkty, nawet jeżeli firma ta będzie bezpośrednio wprowadzać produkt na rynek niemiecki.

Notatka prasowa – dualny system Niemcy 03.2010