NOMINACJA DLA WICEPREZESA PIPS DR INŻ. BOGUSŁAWA WOŹNIAKA

Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego – dr inż. Bogusław Woźniak z dniem 27 lipca 2015r. objął funkcję Przewodniczącego Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 20 ds. Skóry i Obuwia. Jednocześnie Wiceprezes Woźniak został powołany na członka Rady Sektorowej Sektora Produktów Powszechnego Użytku.

Dr inż. Bogusław Woźniak od 2007r. jest Dyrektorem Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi. Doprowadził do znacznego rozwoju jednostki poprzez przyłączenie w roku 2011 przejętych od Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników laboratoriów akredytowanych, badających między innymi obecność substancji szkodliwych w wyrobach przemysłu skórzanego.
Autor kilkunastu publikacji w czasopismach recenzowanych, znajdujących się na liście filadelfijskiej, kilku rozdziałów w monografiach krajowych i zagranicznych. Współautor 5 patentów. Autor i współautor wielu prac badawczych dla przemysłu obuwniczego. W roku 2013 wyróżniony Złotym Odznaczeniem KOLAGEN – Zasłużony dla Branży Skórzanej.