Nabór do szkoły obuwniczej

PIPS podejmuje starania w zakresie dotarcia do uczniów III klas gimnazjum i ich rodziców z okolic Kalwarii Zebrzydowskiej i powiatu wadowickiego z informacją o naborze do klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w specjalności OBUWNIK w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej w roku szkolnym 2014/2015 oraz do wszystkich w całej Polsce za pośrednictwem strony internetowej www.pips.pl. Bieżące sprawozdania z naboru zamieszczane są w rubryce „Wieści z PIPS” w magazynie „Świat Butów”.

Producenci deklarują gotowość do przekazania swojej wiedzy a także wolę przyjęcia na praktyki zawodowe uczniów, którzy wyrażą chęć podjęcia pracy w ich zakładzie po ukończeniu nauki.

Nauka przedmiotów zawodowych z programem dostosowanym do wymogów i potrzeb zakładów produkcyjnych.

Nauka teoretyczna na poziomie zapewniającym uczniowi możliwość kontynuowania studiów krajowych lub zagranicznych.

Szkoła zapewnia naukę języków obcych – angielskiego i włoskiego.

Po ukończeniu nauki i odbyciu stażu absolwent ma możliwość dalszego rozwoju zgodnie z własnymi preferencjami.

Absolwenci mogą z powodzeniem realizować się zawodowo – na rzecz szkolącego ich zakładu pracy w warsztacie lub świadcząc mu usługi w oparciu o własną działalność gospodarczą.

Uczniowie III klas gimnazjum mają możliwość zapoznania się z zawodem obuwnika i dopasowania wybranego przez siebie kierunku kształcenia do indywidualnych potrzeb i zainteresowań, co będzie się później przekładać na ich pracę zawodową. Daje to możliwość specjalizowania się w określonej dziedzinie, tj. organizowanie i przygotowanie produkcji, rozkrój, cholewkarstwo, montaż, wykańczanie i pakowanie obuwia, produkcja podeszew, podpodeszew, zakładek, obcasów i klinów, czy wreszcie jako mechanik maszyn, stylista, projektant itp.

Zainteresowanym obuwnictwem uczniom III klas gimnazjalnych z terenu Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic proponujemy transport, oprowadzenie i zapoznanie z ww. pracą w wybranych zakładach produkcyjnych.

Zachęcamy do nauki zawodu poszukiwanego na lokalnym rynku pracy, który stwarza szansę na spełnienie zawodowe i osiągnięcie satysfakcji finansowej bez konieczności wyjazdu za granicę. W tym fachu wyższy poziom specjalizacji daje możliwość podejmowania coraz to ambitniejszych wyzwań i możliwość realizowania się na niwie wręcz artystycznej.

Apelujemy do wszystkich firm produkujących obuwie w Polsce, by udostępniły uczniom III klas gimnazjum swoje zakłady produkcyjne celem praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie, wszystkich zainteresowanych z terenu całej Polski zachęcamy do korzystania z utworzonych klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w specjalności OBUWNIK w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, który dysponuje wolnymi miejscami w internacie.