MISJA GOSPODARCZA AŁMATY (KAZACHSTAN)

dniach 4-5 kwietnia 2016r. odbędzie się misja gospodarcza do Ałmaty (Kazachstan), w której uczestniczyć ma około 30 europejskich firm produkujących obuwie. W ramach misji przewidziane są targi wystawiennicze i spotkania B2B.

Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania oraz transportu wzorów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 grudnia 2015r.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Izby, tel. 42 636 12 21 lub sekretariat@pips.pl