MES CHINA WHY NOT

Uprzejmie informujemy, iż do 20 kwietnia 2016r. trwają otwarte konsultacje społeczne dotyczące ewentualnej zmiany metodyki stosowanej do ustalania dumpingu/subsydiowania w dochodzeniach w sprawie ochrony handlu dotyczących Chińskiej Republiki Ludowej.
Kwestionariusz dostępny jest w jęz. polskim pod adresem:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/chinaantidumping

Z uwagi na fakt, iż zaproponowany kwestionariusz składa się z pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru i nie pozwala zainteresowanym stronom na swobodne wyrażanie swoich poglądów, została uruchomiona osobna platforma MES CHINA WHY NOT.
Na stronie http://www.meschinawhynot.eu/ znajdą Państwo ankietę, składającą się z 10 pytań i umożliwiającą dodawanie własnych komentarzy.
Serdecznie zachęcamy do jej wypełnienia najpóźniej do 1 maja 2016r.