MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA RZECZOZNAWCÓW – 2016

Polska Izba Przemysłu Skórzanego ma w swojej ofercie dwa zestawy szkoleniowe.

I zestaw obejmuje:
Podstawowe informacje o skórze dla obuwników: struktura, właściwości, rodzaje skór i ich zastosowanie, wykończenie, sortowanie, wady skór, wymagania jakościowe i metody badań, technologia garbowania skór, terminologia, wykaz norm.

II zestaw obejmuje:
Opracowanie pt. Zastosowanie ustawy konsumenckiej w praktyce.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem Izby tel. 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl