MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA RZECZOZNAWCÓW – 2015

Polska Izba Przemysłu Skórzanego ma w swojej ofercie materiały szkoleniowe dot. zmian w prawie konsumenckim oraz w umowach zawieranych z przedsiębiorcami, wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta, która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014r.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem Izby tel. 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl