MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA RZECZOZNAWCÓW – 2014

Ostatnie szkolenie dla Rzeczoznawców, które odbyło się w Częstochowie w dniu 3 grudnia 2013r., kładło duży nacisk na poprawność redagowania opinii rzeczoznawczych. W związku z tym Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowała dla Państwa materiały, których zakres tematyczny obejmuje:

    • 332 przykłady opinii rzeczoznawczych dotyczących obuwnictwa (materiały zostały przygotowane w oparciu o oryginalne przypadki reklamacyjne)
    • wykaz norm stosowanych w obuwnictwie, wraz z krótkim streszczeniem (stan aktualny na dzień 31.12.2013)
    • wykaz norm stosowanych przy opisach skór, wraz z krótkim streszczeniem (stan aktualny na dzień 31.12.2013)

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem Izby tel. 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl