MAPA DZIAŁAŃ KONIECZNYCH DO ODBUDOWANIA POZYCJI RYNKOWEJ POLSKIEJ BRANŻY OBUWNICZEJ

Przekazujemy w Wasze ręce Mapę Działań Koniecznych do Odbudowania Pozycji Rynkowej Polskiej Branży Obuwniczej. Prosimy o  uwagi/sugestie w możliwie jak najszybszym terminie.

W najbliższych dniach zamierzamy wysłać ją do wszystkich liderów partii politycznych/osób decyzyjnych w kraju z prośbą o odpowiedź. Będziemy na bieżąco informować o postępach, osiągniętym zainteresowaniu i uzyskanych reakcjach. 

Ta mapa będzie stanowiła dla nas rekomendację do dalszej pracy na najbliższe miesiące. Zgodnie ze wskazanymi w niej kierunkami będziemy na nowo podejmować akcję, zapoczątkowaną przez nas jeszcze przed wybuchem pandemii Covid-19, o zrealizowanie postulatów naszej branży.

 

Dokumenty do pobrania:

Mapa działań – Polska Branża Obuwnicza

Raport o stanie branży obuwniczej w Polsce

Stanowisko – Import

Stanowisko Made In