KRAJOWE FORUM JEDNOLITEGO RYNKU SIMFO 2014 16-17 PAŹDZIERNIKA 2014 – WARSZAWA

Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej edycji Krajowego Forum Jednolitego Rynku – SIMFO 2014, które na wzór lat ubiegłych organizowane jest wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki wraz z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Tegoroczne Forum odbędzie się w dniach 16-17 października 2014r. w Warszawie.

Forum rozpocznie się 16 października br. konferencją w Och-Teatrze w Warszawie (ul. Grójecka 65). Gospodarzem spotkania, którego motto przewodnie brzmi „Dekada polskiej przedsiębiorczości na jednolitym rynku Unii Europejskiej”, będzie Wicepremier, Minister Gospodarki p. Janusz Piechociński. Parlament Europejski reprezentować będzie p. Posłanka Róża Thun, członkini Komisji PE ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów (IMCO). Podczas zaplanowanych dyskusji panelowych przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji, związków branżowych, organizacji pozarządowych oraz świata nauki spróbują podsumować okres 10 lat aktywnej obecności polskich przedsiębiorców i obywateli na rynku wewnętrznym UE oraz wskazać, co przez ten okres udało się osiągnąć oraz jakie obszary wymagają jeszcze poprawy. Omawiane będą także wyzwania związane z prowadzeniem transgranicznej działalności gospodarczej na rynku wewnętrznym UE. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, który jest partnerem w organizacji Forum, zaprezentuje raport nt. e-handlu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach.

Komisja Europejska, gospodarz drugiego dnia Forum, tj.17 października br. przeprowadzi warsztaty dot. deregulacji w obszarze dostępu do zawodów regulowanych oraz procesu wzajemnej oceny barier ograniczających dostęp do niektórych z nich. Informacje dotyczące warsztatów znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/internal_market/forum/2014/

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Konferencja będzie prowadzona w języku polskim. Rejestracji udziału prosimy dokonać w trybie on-line, na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/
Instrumenty+rynku+wewnetrznego/SIMFO+2014
,
na której znajdują się również dodatkowe informacje organizacyjne lub też na ww. stronie internetowej Komisji Europejskiej. Wszelkie dodatkowe pytania na temat konferencji prosimy kierować na adres e-mail: simfo2014@mg.gov.pl