Konsultacje społeczne projektu – „Reforma rynku wewnętrznego wyrobów przemysłowych”

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem prac nad inicjatywą – „Reforma rynku wewnętrznego wyrobów przemysłowych” ujętą w Programie prac Komisji Europejskiej na rok 2013, Ministerstwo Gospodarki – Departament Spraw Europejskich zwraca się z uprzejmą prośbą o udział Państwa w konsultacjach społecznych online dostępnych pod adresem: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6375&tpa=0&tk=&lang=pl

Będziemy wdzięczni za włączenie się Państwa do dyskusji i zabranie głosu, m.in na temat przeszkód występujących w swobodnym przepływie towarów na jednolitym rynku oraz uproszczenia przepisów w obszarze wyrobów przemysłowych.
Bardzo prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie do biura Izby. Konsultacje trwają do dnia 17 kwietnia 2013r.

Pobierz wzór formularza.