KONSULTACJE PODSTAWY PROGRAMOWEJ DO KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

Do końca września 2015r. potrwają konsultacje podstawy programowej do kształcenia w zawodach. Obowiązujące obecnie podstawy programowe dla wszystkich zawodów zostały opracowane w roku 2012. Od ich publikacji upłynęły już trzy lata, w czasie których pojawiły się nowe technologie, a także zmieniły się oczekiwania rynku pracy w stosunku do pracowników. Dzięki Państwa opiniom podstawa programowa ma szansę stać się nowoczesnym dokumentem odpowiadającym na aktualne potrzeby pracodawców i rynku pracy.

Kwestionariusz dostępny w formie elektronicznej znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU): www.opinie.koweziu.edu.pl