KONIECZNY NOWY NABÓR DO SZKOŁY OBUWNICZEJ

Uprzejmie informujemy, że dzięki staraniom Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, a także przychylności władz i zakładów z rejonu powiatu wadowickiego, po kilkunastu latach nieobecności do Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej powróciła możliwość nauki zawodu obuwnika. W roku szkolnym 2014/2015 została uruchomiona klasa pierwsza.

W ostatnich latach zawód obuwnika był niedoceniany. Tym samym zwiększyło się zapotrzebowanie na fachowców w tej branży.

W roku 2015/2016 rozpoczyna się już drugi nabór do technikum kształcącego w zawodzie technik obuwnik w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ponawiamy również rekrutację do klasy o profilu obuwnik w Zasadniczej Szkole Zawodowej, w której na praktyczną naukę zawodu przeznaczone jest więcej godzin. Ta forma kształcenia daje dodatkowe możliwości – uczniowie już od pierwszej klasy mają możliwość zatrudnienia. Po ukończeniu nauki w ZSZ istnieje szansa przedłużenia umowy o pracę lub założenia własnej działalności.

Zarówno absolwent Technikum, jak i ZSZ Obuwnik jest przygotowany do wykonywania swojego zawodu i posiada umiejętności z zakresu technologii, materiałoznawstwa i maszynoznawstwa obuwniczego, cholewkarstwa, produkcji kopyt, spodów, podeszew, podpodeszew, zakładek, obcasów; może też rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie obsługi programów komputerowych sterujących maszynami oraz projektować własne wzory obuwia.

Program nauczania w technikum umożliwia zdobycie międzynarodowych kwalifikacji zawodowych w dwóch specjalizacjach:

  1. Wytwarzanie obuwia
  2. Organizacja i procesy wytwarzania obuwia.

Uczniowie szkoły odbywają praktyki zawodowe w miejscowych zakładach obuwniczych. Warto podkreślić, że na terenie powiatu wadowickiego i gminy Kalwaria Zebrzydowska znajdują się liczne zakłady obuwnicze, hurtownie oraz sklepy branży obuwniczo – skórzanej, oferujące zatrudnienie po osiągnięciu kwalifikacji technika obuwnika. Zakłady te to w większości nowoczesne przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku. Przy okazji realizacji filmu promocyjnego odwiedziliśmy kilka z nich, by pokazać młodym ludziom, jak wygląda praca obuwnika.

Chcemy pokazać młodym ludziom, stojącym u progu swojej kariery, że warto inwestować w zawód obuwnika, bo to gwarancja stabilnej i dobrze płatnej pracy.