KONFERENCJA ONLINE DEDYKOWANA FIRMOM RODZINNYM – 3 LISTOPADA 2021, GODZ. 11:00

W imieniu Konsorcjum projektu Success Road [Interreg Europe] zapraszamy do udziału w Okrągłym Stole wysokiego szczebla z okazji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Spotkanie odbędzie się 3 listopada w godzinach 11:00 – 12:30 CET (język angielski).

Kontekst

o Małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa rodzinne odgrywają istotną rolę w gospodarce europejskiej, a zwłaszcza w rozwoju regionalnym. Są one istotną siłą napędową zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, a także odgrywają szczególną rolę w dobrobycie społeczności lokalnych.

o Jednak dla wielu małych przedsiębiorstw przekazywanie działalności gospodarczej z pokolenia na pokolenie może być sytuacją życia lub śmierci – tylko 30% przedsiębiorstw rodzinnych przeżywa fazę sukcesji.

o Ze względu na ich zasadniczą rolę w gospodarce, każdy nieudany proces sukcesji MŚP zagraża strukturze gospodarczej UE, regionalnym rynkom pracy oraz regionalnej konkurencyjności.

Interreg Europe Success Road

Partnerzy projektu wierzą, że budowanie dobrze skalibrowanego, przyjaznego dla biznesu środowiska regulacyjnego, które umożliwia firmom rodzinnym przezwyciężenie fazy sukcesji oraz wspiera inwestycje i innowacje, będzie wspierać długoterminowy sukces europejskich MŚP.

Pod przewodnictwem Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji Republiki Greckiej, projekt Success Road łączy podmioty publiczne i prywatne, aby kierować i wspierać władze regionalne i krajowe z Grecji, Litwy, Polski i Hiszpanii, które kształtują instrumenty polityki, które pozwalają europejskim MŚP lepiej radzić sobie z fazą sukcesji i zabezpieczyć swoją przyszłość po zmianie właściciela.

Obrady Okrągłego Stołu

Jak wskazuje hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast „Razem na rzecz naprawy gospodarczej”, kwestie dotyczące odporności i konkurencyjności MŚP stały się kluczowe.

Okrągły Stół gromadzi europejskich, krajowych i regionalnych urzędników wysokiego szczebla, decydentów politycznych i naukowców w celu przedyskutowania, w jaki sposób rządy centralne i regionalne mogą dostosować swoje ramy polityczne, aby uczynić fazę sukcesji mniej ryzykowną i stworzyć przyjazne dla biznesu środowisko regulacyjne. Okrągły Stół pozwoli uczestnikom na zadawanie pytań i interakcję z prelegentami, a zarówno słuchacze, jak i prelegenci powinni wynieść z niego cenne informacje.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w agendzie spotkania, ulotce prezentującej prelegentów oraz arkuszu informacyjnym projektu.

REJESTRACJA: https://bit.ly/SuccessRoadRoundtable

Strona internetowa https://www.interregeurope.eu/successroad/

YouTube https://bit.ly/SuccessRoadProject

Materiały do pobrania:

2021 11 03 Success Road Roundtable – Final Agenda 2021 11 03 Success Road Roundtable – Speakers Leaflet

2021 11 03 Success Road Roundtable – Final Agenda

2021 11 03 Success Road Roundtable – Speakers Leaflet