KONFERENCJA DLA SEKTORA TEKSTYLNO-ODZIEŻOWEGO I OBUWNICZEGO – 29 CZERWCA 2018, WARSZAWA

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt. „Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialny rozwój. Należyta staranność w łańcuchach dostaw. Standardy i praktyka”, która odbędzie się 29 czerwca  2018 r., w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Podczas konferencji dyskutowane będą zagadnienia związane z należytą starannością (due diligence) oraz zostanie ogłoszona polska wersja językowa Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym. 

Ponadto, podczas konferencji będziemy także rozmawiać na temat roli organizacji branżowych w upowszechnianiu odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu.  
Więcej szczegółów na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/wydarzenia/

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na ww. stronie.