KOMISJA EUROPEJSKA – 8 MLD EURO DLA MŚP

Komisja Europejska uruchomiła środki dla przedsiębiorców z sektora MŚP z całej Unii Europejskiej o sumarycznej kwocie 8 mld Euro.

Mechanizm: gwarancje oferowane rynkowi za pośrednictwem EFI (Europejski Fundusz Inwestycyjny) w drodze otwartego zaproszenia do składania wniosków.

Termin: od kwietnia 2020 r.

Jak się ubiegać: MŚP będą mogły składać wnioski bezpośrednio do lokalnych kredytodawców (np. banków, funduszy pożyczkowych), którzy uzyskają status narodowego pośrednika finansowego.

MŚP zainteresowani ofertą finansowania powinni kontaktować się Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE:

Kontakt: tel. +48 22 696 64 95, e-mail: programy@kpkUE.gov.pl

Więcej na stronie: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/komisja-europejska-i-europejski-fundusz-inwestycyjny-grupa-ebi-uruchamiaja-srodki-finansowe-w-wysokosci-8-miliardow-euro-dla-100-000-malych-i-srednich-przedsiebiorstw/