KLUB RZECZOZNAWCÓW PIPS

Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców PIPS w dniu 12 stycznia b.r. uprawnienia Rzeczoznawcy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi uzyskało pięć kolejnych osób, w tym cztery osoby w specjalności obuwnictwo i jedna w specjalności maszyny i urządzenia dla przemysłu skórzanego. Gratulujemy uzyskania tytułu Rzeczoznawcy PIPS i życzymy sukcesów zawodowych.
Dbając o obiektywizm i prawa konsumenta Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców PIPS postanowiła opracować oświadczenie „O zakazie wydawania opinii reklamacyjnych przez rzeczoznawców PIPS na rzecz sklepów, których są właścicielami”, do podpisania którego zostaną zobowiązani wszyscy członkowie Klubu Rzeczoznawców PIPS.