KAMPANIA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM – WNIOSEK O WYŁĄCZENIE SKÓRY Z PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA UE WS. ŁAŃCUCHÓW DOSTAW WOLNYCH OD WYLESIANIA

W związku z mającym się odbyć w dniu 12 września 2022 r. posiedzeniem plenarnym w Parlamencie Europejskim, dotyczącym m.in. naszej branży, prowadzimy obecnie kampanię wśród polskich eurodeputowanych ws. konieczności wyłączenia skóry z projektu rozporządzenia dot. łańcuchów dostaw wolnych od wylesiania.

W naszym oficjalnym stanowisku jednoznacznie wskazujemy, że skóra jako surowiec będący jedynie produktem ubocznym sektora spożywczego, ma minimalne przełożenie na produkcję bydła i nie może być traktowana jako czynnik powodujący wylesianie i degradację lasów.

Więcej szczegółów w załączonym dokumencie – na przykładzie pisma skierowanego do Premier Ewy Kopacz – Wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego i członkini Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności ENVI.

SKÓRA_Rozporządzenie ws. wylesiania_Europosłanka Ewa Kopacz

Starania zarówno nasze, jak i pozostałych krajów członkowskich UE wspiera Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego (CEC) oraz Konfederacja Krajowych Stowarzyszeń Garbarzy i Garbarzy Wspólnoty Europejskiej COTANCE.