IZBA UBIEGA SIĘ O REALIZACJĘ NOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wraz z partnerami zagranicznymi ubiega się o realizację trzyletniego projektu pod nazwą „Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models” o akronimie SUCCESS ROAD w ramach programu INTERREG EUROPE.

Motywem przewodnim projektu ma być dziedziczenie własności w sektorze MŚP w odniesieniu do branży obuwniczej, odzieżowej i tekstylnej. Tematyka tego projektu idealnie wpisuje się w podjętą w tym roku przez polski rząd ustawę o sukcesji, gdyż uregulowanie mechanizmu dziedziczenia jest szczególnie istotne w odniesieniu do firm jednoosobowych, w tym rodzinnych.

Utrzymanie konkurencyjności i rentowności sektora MŚP zajmuje wysoką pozycję w programach Komisji Europejskiej. Jak pokazują statystyki, tylko 30% firm rodzinnych przetrwa przejście do drugiej generacji, a tylko 10% przejście do trzeciego pokolenia.

Wspólnym wyzwaniem beneficjentów projektu ma być pomoc państwom członkowskim we wdrażaniu nowej polityki dziedziczenia w ich krajowych programach operacyjnych, co przełożyć się ma bezpośrednio na zwiększenie konkurencyjności i zrównoważony rozwój w sektorze MŚP, w tym zapewnienie trwałości przedsiębiorstwa po zmianach własności, przyczyniając się w ten sposób do ogólnego wzrostu gospodarczego, zarówno poprzez zwiększenie produkcji, jak i ochronę miejsc pracy.