Głos przedsiębiorców – FINANSOWANIE EKSPORTU

Szanowni Państwo,

Poniższe zapytanie ma na celu identyfikację czynników, które decydują o aktywności eksportowej polskich firm i realizowane jest na potrzeby Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
 
Na podstawie wyników zapytania Ministerstwo planuje podjąć działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw tak, by promować i wspierać eksport.

Interesują nas opinie i propozycje osób, które w polskich firmach zajmują się problematyką eksportu.
Wyniki zapytania będą przetwarzane tylko na potrzeby ww. celu, a odpowiedzi są anonimowe.

Załączoną ankietę MPiT planuje wykorzystać dla poszerzenia wiedzy o wykorzystaniu i skuteczności narzędzi stosowanych w obszarze finansowania i ubezpieczeń eksportu.
 
Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie do dnia 15. grudnia 2018 r. wg swojej wiedzy oraz o podzielenie się uwagami dotyczącymi ułatwień lub trudności napotykanych w realizacji przedsięwzięć eksportowych.
 
Wierzymy, że wpłynie to pozytywnie na rozwój polskich przedsiębiorstw i długofalowo będziemy mogli obserwować wzrostowe trendy wartości eksportu w produkcie krajowym.
 
Poniżej link do zapytania:
Badanie potrzeb dla rozwoju eksportu-finansowanie

Uwaga: w przypadku problemu z działaniem podanego linka, prosimy o wklejenie na pasek przeglądarki całego adresu:
https://www.webankieta.pl/ankieta/378347/badanie-potrzeb-dla-rozwoju-eksportu-finansowanie.html

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie.