FORUM BRANŻY OBUWNICZEJ I SKÓRZANEJ – 10.10.2019, WARSZAWA

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego Forum Branży Obuwniczej i Skórzanej, które odbędzie się 10 października 2019 r. w Golden Floor Plaza (Warszawa, al. Jerozolimskie 123A, sala A, piętro 26).

PROGRAM WYDARZENIA:

9.45 – 10.00      REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 – 11.15    Wystąpienie P. Gustavo Gonzalez-Quijano (COTANCE) na temat obecnej sytuacji i perspektyw dla sektora skórzanego w Europie (ze szczególnym uwzględnieniem branży garbarskiej). Wskazanie narzędzi ochrony rynku i zachowania zdrowej konkurencji, jakimi mogą być odpowiednie przepisy/projekty unijne.

11.15 – 11.30    PRZERWA KAWOWA

11.30 – 12.45   Prezentacja obecnych tendencji panujących na rynku wewnątrzunijnym w kontekście zapewnienia wzrostu konkurencyjności firm. Dyskusja oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w najistotniejszych kwestiach związanych z branżą obuwniczą (bariery wzrostu firm, oznakowanie „Made In”, egzekwowanie rozporządzenia REACH).

12.45 – 13.30  Prezentacja prawnych możliwości tworzenia wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie eksportu (model włoski, niemiecki, portugalski)
                      – mec. Jacek Bieniak, Kancelaria BSWW Legal & Tax  z Warszawy.

13.30 – 14.15   Prezentacja programu promocji branży oraz ochrony rynku przed napływem towarów niskiej jakości (przykłady innych branż, w których takie programy były już wdrażane)
                        – eksperci z Grupy Doradztwa Strategicznego z Warszawy.

14.15 – 14.30   Sygnowanie wypracowanych stanowisk oraz pism/wystąpień kierowanych do decydentów na poziomie krajowym i unijnym.

14.30 – 15.00  WSPÓLNY OBIAD połączony z dyskusją. ZAKOŃCZENIE FORUM

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na Forum, prosimy o potwierdzenie Państwa obecności na adres mailowy: sekretariat@pips.pl

Wstęp na Forum jest bezpłatny!