EURO INFO TRAVEL

To jednak nie jedyna forma wspierania firm sprzedających towary za granicą.
Wzrost eksportu będzie jednym z kryteriów oceny projektów inwestycyjnych, ubiegających się o wsparcie finansowe. Przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie lub wzrost eksportu będą premiowane. Na przykład w programie „Innowacyjna gospodarka” w działaniu 4.4 jeśli trzy lata po zakończeniu realizacji projektu eksport, zgodnie z deklaracją firmy, wyniesie powyżej 20 proc, wówczas wnioskodawca może liczyć na dodatkowe 5 pkt w ocenie projektu.
Oddzielnym narzędziem pomocy przedsiębiorcom, finansowanym bezpośrednio przez Komisję Europejską w ramach programów Asia-Invest, Al-Invest czy Pro-Invest, są misje gospodarcze organizowane przez centra Euro Info Center.