EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW POMOCOWYCH W SEKTORZE OBUWNICZO-SKÓRZANYM

Polska Izba Przemysłu Skórzanego prowadzi badanie nt. faktycznego wykorzystania instrumentów wsparcia przez przedsiębiorców z branży obuwniczo-skórzanej.
Zapraszamy do uczestnictwa poprzez wypełnienie krótkiej ankiety.
Badanie ma charakter anonimowy. Odpowiedzi można udzielać do 9 marca 2021 r.
Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w rozmowach z decydentami o uwzględnieniu naszej branży w programach pomocowych.
Z góry dziękujemy za wniesiony wkład.