DZIAŁANIA LOBBINGOWE – ZDOBYWANIE POPARCIA NA ARENIE EUROPEJSKIEJ

Polska Izba Przemysłu Skórzanego kontynuuje intensywne działania mające na celu przedłużenie obowiązywania ceł na obuwie skórzane importowane z Chin i Wietnamu.

Podsumowaniem pierwszego etapu walki o przedłużenie ceł było organizowane przez PIPS Europejskie Forum Obuwnicze, które odbyło się w dniach 16 – 18 czerwca w Krakowie. Na Forum zostały przedstawione i przedyskutowane najważniejsze inicjatywy w tym zakresie podjęte przez Europejską Konfederację Obuwniczą (CEC) przy współpracy i wsparciu zrzeszonych w CEC Stowarzyszeń Branżowych poszczególnych krajów europejskich w tym PIPS. Dzięki wytężonej pracy członków CEC udało zebrać się niezbędne dane statystyczne z krajów europejskich a następnie na ich podstawie udowodnić w Komisji Europejskiej szkodę na europejskim przemyśle obuwniczym związaną z nadmiernym importem obuwia z Chin i Wietnamu do Europy. Kolejnym ważnym etapem były audyty przedstawicieli Komisji Europejskiej w Stowarzyszeniach, które brały udział w procedurze antydumpingowej. Taki audyt został z pozytywnym wynikiem przeprowadzony również w Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego. Wymienione wyżej działania zakończyły z sukcesem formalny etap walki o przedłużenie obowiązujących ceł.

DZIAŁANIA LOBBINGOWE

Równolegle do powyższych prac prowadzone były intensywne działania lobbingowe mające na celu po pierwsze przybliżenie Komisji Europejskiej problemów, z którymi boryka się branża obuwnicza, nagłośnienie tematyki na arenie europejskiej oraz połączenia wysiłków poszczególnych państw UE w jeden silny głos na rzecz walki o ochronę europejskiego rynku obuwniczego.

FORUM EUROPEJSKIE – czy wszystkie możliwości zostały wykorzystane?

Organizowane przez PIPS Forum Europejskie pozwoliło na wymianę doświadczeń miedzy przedstawicielami czołowych Stowarzyszeń Obuwniczych i ustalenia wspólnego stanowiska. Obecność Prezesów 15 Federacji zdecydowanie potwierdziła rangę Wydarzenia i jego znaczenie dla przemysłu obuwniczego w Europie. PIPS jako organizator życzyłby sobie jedynie aby bardziej liczne grono polskich przedsiębiorców uczestniczyło w tym Wydarzeniu. Była to bowiem niepowtarzalna okazja spotkać się i nawiązać kontakty biznesowe z przedstawicielami innych krajów oraz wspólnie szukać rozwiązań problemów dotykających europejskich producentów obuwia. Niestety możliwość ta nie została w pełni wykorzystana przez polskich producentów.

NAJWAŻNIEJSZE BIEŻĄCE DZIAŁANIA PIPS W ZAKRESIE PRZEDŁUŻENIA CEŁ NA IMPORT OBUWIA Z CHIN I WIETNAMU

– Bieżąca współpraca z Departamentem Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki

PIPS pozostaje w stałym kontakcie z Panem Jackiem Łuczakiem, który w MG bezpośrednio zajmuje się tematyką antydumpingu. Jako gość specjalny, brał również czynny udział w obradach podczas Europejskiego Forum Obuwniczego w Krakowie. Wymiana informacji oraz współpraca V-ce Prezesa PIPS Pana Mariusza Babrala z MG przynosi wymierne efekty.

– Zdobywanie Poparcia Na Arenie Europejskiej

Mając na uwadze konieczność uzyskania poparcia dla procedury antydumpingowej wśród jak największej liczby Krajów Europejskiej, PIPS wystosowała listy do Obuwniczych Stowarzyszeń Branżowych w Słowacji, Słowenii, Węgrzech, Czechach, Bułgarii oraz Litwy, których głosy ostatecznie mogą przesądzić o losach procedury antydumpingowej.

– Poparcie Europosłów

W odpowiedzi na liczne pisma ze strony PIPS uzyskaliśmy formalne poparcie naszych działań w zakresie antydumpingu ze strony Pana Posła Mieczysława Sonika oraz Pani Poseł Małgorzaty Handzlik. Pani Poseł złożyła do Komisji Europejskiej Interpelację Poselską w tej sprawie.

– Współpraca z przedsiębiorcami z zagłębia obuwniczego – region Częstochowa

161 producentów obuwia z Częstochowy i okolic przygotowało i podpisało petycję o ograniczenie nadmiernego importu obuwia z Chin i Wietnamu. Z inicjatywy i za pośrednictwem Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi petycja ta została przekazana Komisji Europejskiej do Dyrekcji Generalnej ds. Handlu na ręce Pani C.Cumbo Nacheli.

Podsumowując, obecne prace Polskiej Izby Przemysłu są skierowane na działania lobbingowe i skuteczną współpracę z przedstawicielami administracji rządowej, parlamentarzystami PE oraz przedsiębiorcami, których poparcie jest niezbędne, aby udało się utrzymać obowiązywanie ceł.