Wizyta 12-14.11.2014 Thomas More University, Geel (Belgia)