Najważniejsze projekty i obszary działań Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w roku 2007

Ogólnopolska Kampania ZDROWA STOPA WASZEGO DZIECKA, podkreślająca walory zdrowotnościowe jakościowe polskiego obuwia oraz promująca polskich producentów obuwia.

Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych w Poznaniu (marzec, wrzesień) – Wyspa producentów obuwia dziecięcego – prezentacja nagrodzonych prac małych artystów w konkursie W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA, prezentacja potencjału polskich producentów – reklama multimedialna firm na stoisku Izby, nowy wizerunek stoiska Izby – otwarty dla członków i gości Izby, propozycja współpracy z firmami irlandzkimi, ukraińskimi oraz białoruskimi – spotkania biznesowe, prezentacja Zalet i Korzyści Sądownictwa Polubownego, punkt konsultacyjny dotyczący Operacyjnych Programów Sektorowych na lata 2007-2013.

Szkolenie dla producentów obuwia – Podstawy prawne i ich interpretacja dotycząca reklamacji obuwia – Łódź wrzesień 2007 – Mecenas B.Kosmala z Federacji Konsumentów w Krakowie.

Szkolenie dla Rzeczoznawców PIPS (kwiecień, listopad) – „Nowości w naturalnych i sztucznych materiałach wykorzystywanych w produkcji obuwia, rodzaje i właściwości nici w przemyśle skórzanym”, „Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy kupna sprzedaży” – Mecenas E.Kanicka z Oddziału Federacji Konsumentów z Łodzi.

Strona www.pips.pl jako portal przemysłu skórzanego oraz forum B2B

Propozycja Telewizyjnej Kampanii Medialnej promującej polskich producentów obuwia – pierwsze zgłoszenia.

Opracowanie i analiza wyników produkcyjnych oraz eksportowo-importowych polskiego przemysłu skórzanego za rok 2006 i I półrocze 2007. Dane statystyczne przemysłu obuwniczego krajów UE.

Sądownictwo Polubowne przy PIPS – 1 sprawa zakończona, 2 sprawy w toku postępowania.

Baza handlowców irlandzkich – zweryfikowane i wyselekcjonowane irlandzkie firmy deklarujące współpracę z polskimi producentami obuwia.

Organizacja wyjazdu oraz stworzenie wyspy polskiego obuwia na targach FUTURA w Dublinie w Irlandii – 24-26 luty 2008.

Ulotka promująca polskich producentów obuwia na rynkach międzynarodowych pod hasłem W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA.

Współpraca z mediami: Świat Butów, Przegląd Włókno Odzież Skóra, Moda &Dodatki, Wiadomości Targowe, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Miesięcznik Rodzice, Gazeta Lubuska, Dziennik Toruński.

Nowi członkowie Izby URWIS, DAWID, FREDPOLL

Powołanie Reprezentanta Polskiego Przemysłu Skórzanego do prac w Zarządzie CEC – Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego.

Projekt „One Leather Training” finansowany ze środków UE Programu LEONARDO DA VINCI. Projekt skierowany do garbarni, obejmujący rozwój rozwiązań e-learningowych oraz opracowanie vademecum do samodzielnej nauki na stronach internetowych dostępnych w większości języków.

Inicjatywa Izby w zakresie zmiany terminu targów w Poznaniu – dopasowanie terminu targów do oczekiwań polskiego rynku obuwniczego. Ankieta do producentów w celu poznania opinii i propozycji terminów, spotkanie z Zarządem Targów MTP.

Wniosek do Ministerstwa Gospodarki dotyczący wpisania targów FUTURA w Dublinie, oraz targów MODA w Birmingham na listę targów dofinansowanych.

Projekt „dokumentu normatywnego” określającego swoim zakresem wymagania jakościowe i ekologiczne dla obuwia, który stanowić będzie podstawę działań podejmowanych przez Izbę ukierunkowanych na ograniczenie ilości obuwia sprowadzanego do Polski.

SIŁĄ POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO SĄ SUKCESY I ROZWÓJ FIRM, KTÓRYM IZBA OFERUJE PROMOCJĘ W KRAJU I NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ.