CO ZROBILIŚMY W 2010 ROKU DLA BRANŻY SKÓRZANEJ?

W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA – WYRÓŻNIENIE JAKOŚCI POLSKIEGO OBUWIA

Ostatnie 12 miesięcy 2010 roku minęły pod hasłem „W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA”. Polska Izba Przemysłu Skórzanego podjęła szereg działań mających na celu promocję polskiego obuwia.

W pierwszej kolejności w dniu 10 marca 2010 roku został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym znak W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA SWIATA.

Mając na uwadze promocje branży oraz podnoszenie zdolności konkurencyjnych polskich wyrobów przemysłu skórzanego Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego zaproponował firmom możliwość uzyskania prawa do posługiwania się tym znakiem. Z tej możliwości między innymi skorzystały już cztery firmy. Idąc za przykładem firmy BEFADO Fabryki Bielskich Zakładów Obuwia, która we wspaniały sposób rozpoczęła kampanię promującą znak W Polskich Butach Dookoła Świata, serdecznie zapraszamy kolejne firmy do utożsamiania się z ideą znaku.

Znakiem „W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA” przyznawanym przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego firma Befado posługuje się od czerwca 2010 roku.

Dzięki temu znakowi firma BEFADO w prosty i czytelny dla odbiorcy sposób zaznacza, że jest polskim producentem i produkowane obuwie jest krajowego pochodzenia. Tym samym produkty firmy BEFADO łatwiej odróżniają się od obuwia importowanego – np. z Azji – kojarzonego często z niską jakością i brakiem walorów zdrowotnych. Polskie produkty cieszy się coraz większym zaufaniem konsumentów, tym cenniejszy jest więc znak podkreślający polskość.

Firma BEFADO posługuje się znakiem na wszelkiego typu ofertowych materiałach drukowanych: na okładce katalogów: jesień 2010, zima 2010, wiosna 2011; na ulotkach kolekcji limitowanych: sublimacje 2010, sandałki 2011 a także na kalendarzach ściennych i plakatach promujących zimową kolekcję.

W sierpniu 2010 roku firma BEFADO wydała plakat pod hasłem „W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA”, przeznaczony do ekspozycji w punktach sprzedaży.

Firma BEFADO zamieściła znak także na przywieszkach do obuwia, stojakach na obuwie oraz na ulotkach konsumenckich o charakterze poradnikowym, aby był mocniej widoczny dla klienta ostatecznego.

BEFADO na stałe uwidoczniło znak na stronie www.befado.com pośród innych wyróżnień i certyfikatów, wykorzystując go także promując markę BEFADO w internecie.

Znak słowno-graficzny W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA jest przeznaczony wyłącznie dla polskich producentów obuwia, którzy szczególnie podkreślają polskie pochodzenie swoich wyrobów oraz produkują swoje obuwie na terenie Polski.

Sygnowanie polskiego obuwia znakiem W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA to szczególne wyróżnienie dla firm, które chcą promować polskie obuwie i polskich producentów.

Znak promocyjny może być wykorzystywany w materiałach reklamowych i promocyjnych firmy, ulotkach, plakatach, przywieszkach, banerach, reklamie medialnej itp.

W styczniu 2010 roku w ramach promocji znaku PIPS przy współpracy Międzynarodowych Targów Łódzkich podjęła inicjatywę organizacji nowej imprezy branżowej, której celem była promocja polskiego obuwia wśród klientów indywidualnych. Salon W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA miał odbyć się w dniach 13-14 maja 2010 roku, niestety ze względu na zbyt małe zainteresowanie firm impreza została odwołana.

Mimo to, wierząc w konieczność podkreślania walorów użytkowych i estetycznych polskiego obuwia Izba kontynuuje działania mające na celu promocję rodzimych wyrobów skórzanych i zamierza również kontynuować kampanię W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA w roku 2011 proponując kolejne inicjatywy.

WIEŚCI Z PIPS – BEZPOŚREDNIA INFORMACJA DLA BRANŻY

W 2010 roku Izba w ramach cyklicznych działań przygotowywała dwanaście comiesięcznych publikacji do czasopisma branżowego „Świat Butów” – „Wieści z PIPS”. Na łamach „Świata Butów” ukazały się również wywiady z Prezesem Izby Panem Andrzejem Rasińskim dotyczące promocji znaku „W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA” (nr 8/2010 i 3/2010).

NAJBARDZIEJ POCZYTNY PORTAL BRANŻY SKÓRZANEJ – WWW.PIPS.PL

W 2010 roku portal Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego ugruntował swoją pozycję najbardziej poczytnego portalu branży skórzanej. Strona www.pips.pl dzięki ciągłej aktualizacji i świetnemu pozycjonowaniu była odwiedzana przez szerokie grono zarówno przedstawicieli branży skórzanej, instytucje jak i osoby indywidualne. Giełda Pracy, dzięki możliwości zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń przez poszukujących pracy i pracodawców zapewniła doskonałą wymianę informacji na temat branżowego rynku pracy. Prężnie działające forum służy wymianie informacji branżowych, oraz pozyskaniu wiedzy z zakresu reklamacji obuwia.Izba oferuje Członkom Izby korzystne warunki zamieszczenia reklamy na portalu Izby (300zł za półroczny okres reklamy, pozostałe firmy 600zł za pół roku). Liczne firmy, pragnąc bezpośrednio skorzystać z popularności portalu PIPS, umieszczały na stronie Izby swoje banery reklamowe.

Serdecznie zapraszamy do umieszczania reklamy Waszej firmy na portalu www.pips.pl

WYNIKI STATYSTYCZNE BRANŻY SKÓRZANEJ OBRAZEM KONDYCJI I SYTUACJI CAŁEGO PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

W ramach corocznych opracowań 15 sierpnia 2010 roku Izba przygotowała STATYSTYKĘ SEKTORA SKÓRZANEGO ZA ROK 2009.

Analiza statystyczna obejmuje:

  1. Dane produkcyjne polskiego sektora skórzanego,
  2. Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym,
  3. Dane eksportowo importowe z podziałem na rodzaje wierzchów,
  4. Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie,
  5. Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2009,
  6. Import z Chin w latach 2008/2009.

Dane produkcyjne sektora skórzanego zostały opracowane na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego. Dane eksportowo importowe opracowane na podstawie zbiorów danych wygenerowanych na podstawie dostępnych baz dotyczących obrotów towarowych z zagranicą przekazanych przez Centrum Analityczne Administracji Celne Izby Celnej w Warszawie. Obroty towarowe oparte są wyłącznie na danych z dokumentów SAD i deklaracji INTRASTAT.

Dla Członków Izby powyższa analiza statystyczna została przekazana bezpłatnie, natomiast dla firm pozostałych koszt analizy to 1000zł.

NOWA BAZA POLSKICH PRODUCENTÓW OBUWIA

W odpowiedzi na liczne zapytania firm Izba rozpoczęła prace nad stworzeniem aktualnej bazy sektora skórzanego z podziałem na producentów obuwia, galanterii skórzanej, oraz hurtownie i sklepy detaliczne.

W maju 2010 roku Polska Izba Przemysłu Skórzanego Opracowała Bazę Polskich Producentów Obuwia, liczącą prawie 2000 rekordów.Dla wszystkich Członków Izby nowa baza jest dostępna nieodpłatnie. Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowych opracowań.

KONFERENCJA SZKOLENIOWA RZECZOZNAWCÓW PIPS

W dniu 25 października 2010 roku w Łodzi w budynku Instytutu Przemysłu Skórzanego odbyło się coroczne szkolenie rzeczoznawców PIPS oraz Konferencja Szkoleniowa, której przewodnim tematem były wady obuwia w odniesieniu do aktualnych norm oraz elementy higieniczności obuwia. Szkolenie było przeprowadzone przez specjalistów Instytutu Przemysłu Skórzanego Panią Ewę Woźniak, Panią Agnieszkę Mileszczak oraz Pana Zbigniewa Olejniczaka. Ponadto ciekawym elementem Konferencji była prezentacja Doradcy Technicznego Coats Polska Pana Karola Graczyka pt. „Niezastąpione produkty Coats – nici, zamki błyskawiczne i rzepy wysokiej jakości do produkcji wyrobów skórzanych.” Obecność ponad 60 rzeczoznawców PIPS potwierdziło atrakcyjność proponowanych przez PIPS szkoleń, których tematyka zawsze starannie dobierana jest do aktualnych wymogów rynku.

NOWI RZECZOZNAWCY PIPS

W dniach 12 stycznia i 5 października 2010 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców. Z licznych aplikacji członkowie komisji wybrali sześciu kandydatów, którzy powiększyli grono Klubu Rzeczoznawców PIPS. Komisja pozbawiła również uprawnień Rzeczoznawcy jedną osobę. Na koniec roku 2010 Klub Rzeczoznawców liczył 110 osób.

NOWY CZŁONEK ZARZĄDU PIPS – NOWE POMYSŁY I SILNE WSPARCIE

17 lutego 2010 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu PIPS w 2010r.

Ze względu na rezygnację Pani Krystyny Bednarek z pełnienia funkcji członka Zarządu, rozważono, kto jest kandydatem w kolejności według wyborów Walnego Zgromadzenia 5 czerwca 2008roku którą, można by uzupełnić funkcję członka Zarządu, bez konieczności zwoływania ponownie wyborczego Walonego Zgromadzenia. Okazało się, że tą osobą jest Pan Jan Góralczyk producent obuwia z rejonu Kalwarii Zebrzydowskiej pod nazwą „Arka”. Poinformowano go o tym, zaproponowano mu i poproszono, by podjął trud członka Zarządu PIPS, motywując go tym, że branża obuwnicza z rejonu Kalwarii Zebrzydowskiej, pomimo że jest liczna, nie ma swojego reprezentanta w Zarządzie. Pan Jan Góralczyk wyraził zgodę i od dnia 17 lutego 2010 został członkiem Zarządu PIPS. Zarząd Izby w roku 2010 odbył trzy spotkania 17.02.2010r., 20.04.2010r., 15.06.2010r.

W 2010 roku Członkowie Zarządu Izby bardzo aktywnie włączyli się w pomoc w propagowaniu idei przynależności do naszej organizacji branżowej oraz promocji Izby pośród firm branży skórzanej. Szczególne podziękowania należy złożyć Pani V-ce Prezes Barbarze Noskowicz, Panu Piotrowi Szostakowi oraz Panu Józefowi Lechowskiemu, Panu Janowi Góralczykowi którzy przekonali kolejne firmy do wstąpienia do grona członków Izby oraz pracy na rzeczy całej branży.

Podziękowania składamy również Panu Prezesowi Andrzejowi Rasińskiemu za zaangażowanie w bieżącą pracę Izby, koordynowanie głównych działań Izby, szybką rekcję na pojawiające się problemy jak również nowe możliwości i propozycje oraz za duże wsparcie finansowe udzielone Izbie w roku 2010.

Godne reprezentowanie branży w Unii Europejskiej to zasługa Pana V-ce Prezesa Mariusza Babrala, który aktywnie uczestniczył w najważniejszych spotkaniach na forum unijnym branży skórzanej poświęcając czas i finanse na zagraniczne wyjazdy służbowe.

Aktywna współpraca z Instytutem Przemysłu Skórzanego a w szczególności z Panem Dyrektorem Bogusławem Woźniakiem pozwoliła Izbie na zorganizowanie Konferencji dla Rzeczoznawców PIPS i skorzystanie nieodpłatnie z Sali konferencyjnej IPS.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO – KLUCZOWE DECYZJE W SPRAWIE KIERUNKÓW DZIAŁAŃ IZBY.

15 czerwca 2010 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PIPS. Oprócz spraw formalnych tematyka spotkania koncentrowała się przede wszystkim na przyszłych kierunkach działań Izby i nowych perspektywach rozwoju. Prezes Andrzej Rasiński i V-ce Prezes Mariusz Babral zaznaczyli, że największym problemem uniemożliwiającym sprawne działanie Izby jest słaba a nawet znikoma aktywność Członków Izby. W związku z powyższym postanowiono o działaniach mających na celu aktywizację branży – motywowanie obecnych członków do czynnych prac i pozyskiwanie nowych członków. Pan Mariusz Babral podkreślił konieczność podejmowania dalszych bezpośrednich działań w regionach i serdecznie podziękował Panu Janowi Góralczykowi i Panu Madejowi za zorganizowanie pierwszego spotkania regionalnego, które odbyło się w Kalwarii Zebrzydowskiej.

NOWI CZŁONKOWIE IZBY – WSPARCIE BRANŻY SKÓRZANEJ

Członkowie Zarządu w dniu 17 lutego 2010r. na posiedzeniu Zarządu zdecydowali o mobilizacji firm z branży i zachęcaniu producentów obuwia do wstępowania do Izby. W tym celu podjęto szereg działań popularyzujących działalność PIPS i jej dotychczasowe osiągnięcia. Wszystkie te działania przyniosły wymierne efekty w postaci nowych członków PIPS. Grono Członków Izby poszerzyło się o następujące firmy:

Pan Jan Góralczyk intensywnie przystąpił do pracy koncentrując się na aktywizacji regionu z którego pochodzi – Kalwarii Zebrzydowskiej. W celu rozpropagowania idei zrzeszania się w organizacjach branżowych oraz przybliżenia działalności PIPS Pan Jan Góralczyk odbył szereg spotkań z właścicielami firm z regionu Kalwarii Zebrzydowskiej. Zostały rozesłane pisma apelujące o zaangażowanie w prace Izby. Zostało również zorganizowane pierwsze spotkanie regionalne właśnie w Kalwarii Zebrzydowskiej. Również Pani Barbara Noskowicz dzięki skutecznej akcji informacyjnej zapewniła PIPS nowych członków.

UZYSKANIE DOFINANSOWANIA NA SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ CEC

Polska Izba Przemysłu Skórzanego uzyskała 15 kwietnia 2010 roku dotację na składkę członkowską w Europejskiej Konfederacji Obuwniczej (CEC). Jako aktywny członek CEC Izba stara się rzetelnie wypełniać obowiązek uiszczania corocznych składek członkowskich. W związku z faktem, że wysokość składki stanowi bardzo duże obciążenie dla budżetu PIPS, Izba dążyła do jej sfinansowania ze środków unijnych. Przygotowany przez biuro PIPS wniosek w ramach Projektu „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych” został wysoko oceniony przez Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki i zapewnił uzyskanie pełnego dofinansowania składki.

PROJEKT UNIJNY – BEZPŁATNA PROMOCJA DLA GARBARNII

W 2010 roku Polska Izba Przemysłu Skórzanego uczestniczyła w europejskim projekcie COTANCE (Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Skór i Garbarzy), który pozwolił na skuteczną promocję firm branży garbarskiej.

Projekt miał na celu wyróżnienie europejskich garbarni działających proekologicznie z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne i prawa pracownicze.

Na podstawie wypełnionych i przesłanych przez garbarnie ankiet został stworzony ogólnopolski raport wyróżnionych firm, który wraz z analizami z pozostałych krajów europejskich zostały rozdystrybuowane wśród potencjalnych klientów garbarni, instytucji, banków w Unii Europejskiej. Raporty zawierają listę firm uczestniczących w projekcie wraz z ich logo i linkami do internetowych stron firmowych. Zostały one umieszczone na pamięciach przenośnych i przekazywane wskazanym wcześniej podmiotom.

W ten sposób Izba jako koordynator projektu ze strony polskiej zapewniła bezpłatną reklamę uczestniczącym w projekcie podmiotom.

AKTYWNOŚĆ IZBY NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ, SPRAWY POLSKICH I EUROPEJSKICH PRODUCENTÓW OBUWIA PODCZAS OBRAD ZARZĄDU EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO CEC Z SIEDZIBĄ W BRUKSELI zasługą V-ce Prezesa Pana Mariusza Babrala

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w 2010 roku aktywnie udzielała się na arenie międzynarodowej. V-ce Prezes PIPS, Pan Mariusz Babral wniósł duży wkład w godne reprezentowanie polskiego przemysłu obuwniczego i dbanie o ochronę polskich producentów. Uczestniczył trzy krotnie (9.04.2010, 17.09.2010r, 25.11.2010r) w posiedzeniach Zarządu Europejskiej Konfederacji Obuwniczej (CEC) omawiając wraz z przedstawicielami innych państw bieżące problemy europejskiej branży obuwniczej. Godne reprezentowanie naszej branży w instytucjach europejskich, to zasługa Pana Mariusza Babrala, który poświęcił swój cenny czas oraz finanse w kosztowne wyjazdy służbowe.

25 listopada br. w Brukseli Pan Mariusz Babral uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego CEC, podczas którego główny temat spotkania dotyczył sytuacji na rynku obuwia w poszczególnych krajach UE.

Większość obecnych na spotkaniu przedstawicieli krajów UE odnotowała w 2010r. niewielki wzrost sprzedaży i eksportu.

Najważniejszym tematem dla całej branży była możliwość przedłużenia działania ochrony antydumpingowej – ceł na obuwie importowane z Chin i Wietnamu. Większość Członków CEC ( w tym oczywiście Polska) oficjalnie poparły uruchomienie formalnej procedury, która polega na wnioskowaniu o ponowną analizę konieczności środków ochronnych ( Request of Expiry Review).

Kolejnym omawianym tematem był Światowy Kongres Obuwia.

CEC wspólnie z Federacją Brazylijską organizuje 7-8 listopada 2011 roku Światowy Kongres Obuwia w Rio de Janeiro. Koszt udziału jest ustalony na ok. 350 dolarów USA. Osoby zainteresowane więcej informacji mogą uzyskać w biurze Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi.

Pan V-ce Prezes Mariusz Babral w roku 2010 jako Członek Zarządu CEC i PIPS uczestniczył w przygotowywanym raporcie dotyczącym problemów jakie napotykają małe i średnie przedsiębiorstwa uczestniczące w procedurach ochronnych prowadzonych przez Komisję Europejska (w tym udział PIPS w procedurze antydumpingowej. Celem raportu było zaproponowanie realistycznych rozwiązań, które ułatwiłyby małym średnim firmom uczestniczenie w procedurach. Raport został opublikowany na zlecenie Komisji Europejskiej 30.11.2010roku.

ZAANGAŻOWANIE IZBY W NOWY PROJEKT UNIJNY

2 sierpnia 2010 roku Izba przystąpiła do nowego projektu koordynowanego przez Europejską Konfederację Obuwniczą (CEC). Polska Izba Przemysłu Skórzanego będzie występować w charakterze podwykonawcy w badaniu dotyczącym perspektyw rozwoju przemysłu obuwniczego w Polsce i Europie. Pierwszym etapem badania było przekazanie kompleksowej informacji na temat najbardziej reprezentacyjnego regionu branży obuwniczej w Polsce. Przekazana przez PIPS wstępna analiza opisywała Region Kalwarii Zebrzydowskiej.

NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE W ZAKRESIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH W OBUWIU SKÓRZANYM I WYROBACH SKÓRZANYCH

Polska Izba Przemysłu Skórzanego 15 lutego 2010r. uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez jednostkę rządową zwaną Biurem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, www.chemikalia.gov.pl.

Wśród osób obecnych na spotkaniu byli przedstawiciele instytucji chroniących prawa konsumenta, przedstawiciele Inspekcji Handlowej, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Dyrektor Instytutu Barwników oraz Dyrektor Instytutu Przemysłu Skórzanego.

Tematyka spotkania dotyczyła możliwości działań w zakresie przygotowania rozwiązań legislacyjnych wprowadzających określenia zawartości substancji niebezpiecznych w obuwiu skórzanym i innych wyrobach skórzanych w szczególności tych importowanych z dalekiego wschodu.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego oraz Instytut Przemysłu Skórzanego dążą do wprowadzenia ścisłych uregulowań prawnych określających dopuszczalny poziom substancji niebezpiecznych.

„MADE IN” – OZNAKOWANIE OBUWIA KRAJEM POCHODZENIA – NOWE REGULACJE I PRZEPISY

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wraz z Europejską Konfederacją Obuwniczą (CEC) podjęła inicjatywę ujednolicenia i precyzyjnego określenia przepisów w zakresie oznaczania kraju pochodzenia obuwia – tzw. „Made in”. W tym celu Izba wystosowała w dniu 30 września 2010r pismo do Rządu Polskiego w celu poparcia działań PIPS i CEC oraz do Europosłów, w tym m.in. do Pani Małgorzaty Handzlik Poseł Parlamentu Europejskiego prosząc o wsparcie tej inicjatywy na forum Parlamentu Europejskiego.

PROPOZYCJA MODYFIKACJI CEŁ NA SKÓRY Z KRAJÓW TRZECICH – STANOWISKO PIPS

Polska Izba Przemysłu Skórzanego na prośbę Ministerstwa Gospodarki Departamentu Polityki Handlowej po konsultacjach z polskimi garbarzami przygotowała w dniu 7 lipca 2010r stanowisko dotyczące modyfikacji ceł na skóry importowane z krajów trzecich.

W swoim stanowisku polski przemysł garbarski uznał za konieczne utrzymanie ceł na skóry surowe importowane z krajów trzecich.

Izba podkreśliła również, iż zniesienie ceł może niekorzystnie wpłynąć na rentowność rodzimych garbarni oraz konkurencyjność polskiego sektora obuwniczego.

Nagminnie wykupywanie skór surowych z Polski przez firmy włoskie powoduje ogromną zwyżkę cen surowych a w efekcie spadek rentowności produkcji polskich firm sektora skórzanego.

OCHRONA RYNKU – CIĄG DLASZY PRAC IZBY NAD PRZEDŁUŻENIEM CEŁ NA OBUWIE SPROWADZANE Z CHIN I WIETNAMU

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w listopadzie 2010 roku podjęła kolejną próbę przedłużenia ochrony europejskiego rynku przed nadmiernym importem obuwia z wierzchem skórzanym. Dzięki zaangażowaniu firm członkowskich oraz pozostałych firm z branży zgodnie z zaleceniem Europejskiej Konfederacji Obuwniczej (CEC) udało się zebrać liczne ankiety z danymi produkcyjnymi firm obuwniczych, które miały stanowić podstawę do ponownego wszczęcia procedury antydumpingowej przez Komisję Europejską i utrzymania ceł. Mimo, że Komisja Europejska ostatecznie nie wyraziła zgody na ponowne wszczęcie procedury antydumpingowej tłumacząc swoją decyzję brakiem dowodów dumpingu cen obuwia i koniecznością wspierania wolnej konkurencji, zapewniła, że będzie poszukiwać innych rozwiązań mogących skutecznie zabezpieczyć rynek.

STANOWISKO POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO DOTYCZĄCE OCHRONY ZAWODÓW – TECHNIK GARBARZ, GARBARZ SKÓR, OBUWNIK

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w odpowiedzi na pismo Ministerstwa Gospodarki dotyczące zmian w klasyfikacji zawodów „technik garbarz”, „garbarz skór”, „obuwnik” wystosowała w dniu 12 lipca 2010r stanowisko, które jednoznacznie odrzucało propozycję Rządu o wykreśleniu w/w zawodów z klasyfikacji zawodów.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego podkreśliła, że nie można pozwolić, aby rodzimy przemysł skórzany będący tak znaczącym producentem w Europie poprzez ograniczenie i wyeliminowanie z klasyfikacji MEN zawodów „technik garbarz” i „garbarz” został pozbawiony możliwości konkurowania z innymi krajami Unii Europejskiej.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wnioskowała, aby Ministerstwo Edukacji Narodowej chroniło szkoły zawodowe i specjalistyczne w kształceniu zawodu oraz propagowało naukę zawodu.

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ – SEMINARIUM URZĘDU PATENTOWEGO – PROPOZYCJA DLA FIRM BRANŻY SKÓRZANEJ

Polska Izba Przemysłu Skórzanego czynnie zaangażowała się w promocję seminarium organizowanego przez Urząd Patentowy RP w dniu 28 października 2010r. w Otwocku koło Warszawy. Tematem seminarium była ochrona własności przemysłowej przez MSP, ze szczególnym uwzględnieniem branży skórzanej, odzieżowej, meblarskiej i obuwniczej. Wśród gości był między innymi przedstawiciel służb celnych, który przedstawił problematykę naruszeń własności intelektualnej oraz metody walki z piractwem i podrabianiem towarów a także przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Wytwórców Produktów Markowych ProMarka. Ponadto podczas seminarium były promowane przewodniki dotyczące własności intelektualnej, przeznaczone dla sektorów: meblarskiego, skórzanego, odzieżowego i włókienniczego oraz obuwniczego. Dzięki zaangażowaniu PIPS do udziału w seminarium zgłosiło się liczne grono firm z branży.

Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej w telegraficznym skrócie działania Izby pozwolą Państwu zorientować się w pracach Izby. Reprezentując Państwa zarówno w kraju jak również na arenie międzynarodowej, pośród instytucji rządowych, chcemy zawsze promować branżę skórzaną, chronić polski rynek skórzany oraz godnie reprezentować naszą branżę.

Zarząd Izby