DOTACJA DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW W BIRMINGHAM PRZYZNANA!

Mamy przyjemność poinformować, że Projekt Branżowy koordynowany przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego – Wyspa polskiego obuwia na targach w Birmingham pt. „W Polskich Butach Dookoła Świata” otrzymał pozytywną opinię Ministerstwa Gospodarki. Firmy uczestniczące w sierpniowym wyjeździe na targi Moda Footwear w Wielkiej Brytanii organizowanym przez Izbę, otrzymają dofinansowanie do poniesionych kosztów związanych z projektem. Polska Izba Przemysłu Skórzanego zachęcając do promocji polskiego obuwia na rynkach zagranicznych, ma na uwadze fakt, że wiąże się to z wysokimi kosztami dla wystawców, dlatego przy każdej kolejnej podejmowanej przez Izbę inicjatywie będziemy występować o dofinansowanie dla uczestników projektu. Dotacja obejmować będzie 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Całkowita kwota dotacji wynosi 48 tys. PLN.