DOFINANSOWANIE USŁUG ROZWOJOWYCH DLA KADRY Z SEKTORA PRZEMYSŁU MODY I INNOWACYJNYCH TEKSTYLIÓW

25 maja 2020 r. startuje projekt „Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę”, którego celem jest podniesienie kompetencji pracowników z naszej branży.

Projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Kto może skorzystać?
– kadra zarządzająca,
– kadra techniczna,
– kadra realizująca procesy wsparcia,
– pracownicy produkcyjni sektora,

 

Liczba przedsiębiorstw przewidzianych do objęcia wsparciem: 135 przedsiębiorstw (665 osób) z sektora przemysłu mody oraz innowacyjnych tekstyliów (dział 13 PKD: tekstylny/włókienniczy, dział 14: odzieżowy, dział 15: skórzany) z zastrzeżeniem, że pracownicy dużych firm stanowić mogą maksymalnie 25% ogółu uczestników.

Wielkość projektu: 6 500 000,00 PLN

Dofinansowanie w ramach pomocy de minimis może wynieść maksymalnie 80% kosztów usług rozwojowych z BUR i spoza BUR.

Więcej o projekcie: http://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-rozwoj-moda/