DOFINANSOWANIE UDZIAŁU W TARGACH MIĘDZYNARODOWYCH

Szanowni Państwo!

Pragniemy Państwu przypomnieć o możliwości skorzystania z dofinansowania udziału w Targach Międzynarodowych w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”

Instytucja Wdrażająca – Miniesterstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych

Nabór wniosków na udział przedsiębiorców w programach promocji o charakterze ogólnym trwa od 6 grudnia 2010r. do 31 grudnia 2011r.

W załączeniu lista imprez targowych objętych dofinansowaniem.

Maksymalna wartość wsparcia w ramach poddziałania 6.5.2. POIG

  • Wielkość pomocy na udział w programie promocji o charakterze ogólnym nie może przekroczyć 50 % poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą i kwoty 25 tys. zł. na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu:
http://www.mg.gov.pl/fundusze/POIG/Dzialania/Dzialanie+652

Lista aktualnych formularzy potrzebnych do złożenia wniosku o dofinansowanie:
http://www.mg.gov.pl/node/10302