Dodatkowe punkty za przynależność do organizacji branżowych

DLACZEGO WARTO WSTĄPIĆ DO POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO?

Potencjał wnioskodawcy przy składaniu wniosków o dotację to jedno z pojęć do opisu projektu i warunek otrzymania dotacji.
Pod tym pojęciem uwzględniany jest szereg czynników, które charakteryzują firmę.
Wbrew pozorom nie są to tylko wyniki finansowe, lecz także posiadane certyfikaty, nagrody, medale, wyróżnienia oraz w głównej mierze przynależność do organizacji branżowych.
Posiadanie takich elementów podnosi wiarygodność firmy i daje jej dodatkowe punkty przy ocenie wniosków dotacyjnych. ( na podstawie PARP).