Biocyd Fumaran Dimetlu (DMF) groźny dla zdrowia konsumentów.

Wprowadzanie na rynek wszelkich produktów zawierających silnie uczulający środek (DMF) zostało zakazane. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów , które wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009r. zakazuje się wprowadzania produktów zawierających Biocyd Fumaranu Dimetylu oraz w przypadku produktów wprowadzonych na rynek nakazuje się natychmiastowe wycofanie z rynku. Rozporządzenie stanowi wykonanie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 17 marca 2009r. zobowiązującej państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające DMF nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku. Biocyd Fumaranu Dimetylu popularnie znany jako DMF był między innymi stosowany jako środek konserwujący zapobiegający procesom rozwojowi pleśni mogącej pogarszać jakość np. skórzanych mebli lub obuwia w czasie ich przechowywania lub transportu w wilgotnym otoczeniu. DMF najczęściej umieszcza się w małych woreczkach mocowanych wewnątrz mebli lub dodawanych do pudełek z obuwiem. Znajdujący się w saszetkach środek paruje i w ten sposób przenika do produktu, chroniąc go przed pleśnią.

Badania naukowe wykazały, że DMF przenikał z konserwowanych nim produktów do skóry konsumentów powodując bolesne zapalenie skóry z objawami w postaci swędzenia, podrażnienia, zaczerwienienia i oparzeń.