DECYZJA ZARZĄDU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE WYBORU WARIANTU WSPARCIA

W dniu 9 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przeprowadził gruntowną analizę potencjalnych modeli wsparcia małopolskich przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami epidemii wirusa SARS-COV-2.

Zarząd Województwa przyjął kierunkową decyzję o uruchomieniu wsparcia dla przedsiębiorców na utrzymanie generowanych w firmach etatów w wysokości 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania pełny etat.

Wsparcie będzie przeznaczone dla wszystkich tych podmiotów, w których na moment aplikowania było zatrudnionych od 1 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Przyjęto również założenie, iż o aplikowanie powinny starać się jedynie te podmioty, których obroty spadły o co najmniej 50% w związku z sytuacją epidemiologiczną. Dalsze szczegółowe założenia produktu będą dopracowywane w najbliższym czasie, z założeniem, iż wszelkie wymogi aplikacyjne będą możliwie uproszczone, tzn. z wykorzystaniem oświadczeń wnioskodawców, a na etapie rozliczenia wsparcia wykorzystywane będą w miarę możliwości dane z ogólnodostępnych rejestrów. Jak tylko zostaną dopracowane ostateczne szczegóły, zostanie upubliczniona stosowna informacja, by zapewnić przedsiębiorcom możliwie szybko informację o możliwościach wsparcia. Przyjęty również wczoraj harmonogram zakłada, iż przygotowanie szczegółowych założeń oraz możliwości elektronicznego aplikowania nastąpi w najbliższych 3 tygodniach, tak by przedsiębiorcy mieli możliwość składania wniosków o bony w tygodniu po weekendzie majowym.

Poniżej prezentujemy również protokół z pierwszego posiedzenia Zespołu Zadaniowego, które odbyło się 2 kwietnia 2020 r. w formie spotkania online, jak również skrót informacji przekazanych przez uczestników przed posiedzeniem Zespołu.

Protokół z I Posiedzenia ZZ_ 02.04.2020

Podjęte działania _CZłonkowie ZZ_ Zbiorczo_SKRÓT