kampanie PIPS

PIPS INTERWENIUJE W MPiT

Polska Izba Przemysłu Skórzanego prowadzi obecnie rozmowy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie zorganizowania spotkania, którego celem ma być przedstawienie propozycji zmian do obecnie funkcjonujących programów wsparcia dla firm z szeroko rozumianego sektora mody. Zależy nam na tym, aby środki pomocowe przeznaczone dla naszej branży były jak najefektywniej wykorzystane, szczególnie w kontekście ekspansji na rynki zagraniczne oraz kreowania silnych własnych marek produktowych. Podczas spotkania  chcielibyśmy przedyskutować kilka propozycji programów wsparcia, które z naszego punktu widzenia dążyć będą do poziomu optymalnego,  gdzie założona ilość nakładów przyniesie maksymalną korzyść w postaci zysków generowanych przez firmy i związanych z tym należnych podatków i opłat. Chcielibyśmy także dążyć do ujednolicenia istniejących programów w zakresie ich dostępności dla firm spoza sektora MŚP i wyeliminowania ograniczeń terytorialnych dla beneficjentów.

Sytuacja ekonomiczna naszych firm zmienia się w bardzo szybkim tempie. Na rynku krajowym istnieje bardzo silna konkurencja ze strony zagranicznych i krajowych sieci handlowych, gdzie większość towaru jest importowana, głównie z rynków azjatyckich. Następuje konsolidacja procesów zakupowych – między innymi przez rosnącą w bardzo szybkim tempie sprzedaż internetową. Najwięksi gracze przejmują coraz większą część rynku i to oni decydują, 

...

POSIEDZENIE W SEJMIE NT. SYSTEMU KONTROLI OBUWIA SPRZEDAWANEGO W POLSCE

W dniu 14 marca 2019 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, poświęcone „Systemowi kontroli bezpieczeństwa obuwia sprzedawanego w Polsce”, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, Instytutu Przemysłu Skórzanego, OIBS, UOKiK, Biura ds. Substancji Chemicznych, Instytutu Matki i Dziecka, Departamentu Zdrowia Publicznego, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz czołowi polscy producenci obuwia. 

Do Polski rocznie importuje się ponad 180 mln par obuwia. Głównym kierunkiem pochodzenia takich dostaw są kraje takie jak: Chiny, Indie, Pakistan, Bangladesz, Indonezja, Wietnam, gdzie nie obowiązują wyraźne normy odnoszące się do poziomu zawartości substancji szkodliwych. Obuwie importowane z tych obszarów może być produkowane z wykorzystaniem substancji i mieszanin, które w Unii Europejskiej są zabronione lub których stosowanie w procesie wytwarzania wyrobów jest ograniczone, gdyż mają właściwości rakotwórcze, alergenne lub wpływają negatywnie na płodność człowieka. Będziemy z tym walczyć! Jakie postulaty przedstawiły zaangażowane strony? 

Serdecznie zachęcamy Państwa do obejrzenia pełnej transmisji z tego wydarzenia:

...

1 2 3