BRANŻOWY PROJEKT PROMOCYJNY W ZAKRESIE EKSPORTU LUB SPRZEDAŻY

Szanowni Państwo!

Pragniemy przypomnieć, że nadal istnieje możliwość skorzystania ze środków Ministerstwa Gospodarki przeznaczonych na finansowanie Branżowych Projektów Promocyjnych.

Poniżej szczegóły:

Branżowy projekt promocyjny w zakresie eksportu lub sprzedaży

 • Możliwość organizacji grupowych wyjazdów firm na targi (grupa musi liczyć co najmniej 4 przedsiębiorców)
 • Wielkość pomocy dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 50% kosztów netto poniesionych przez niego w związku z realizacją projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą. Maksymalna kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy 8000 PLN.
 • Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:
  • Transport eksponatów
  • Wynajem powierzchni wystawienniczej lub sal
  • Zabudowa powierzchni
  • Obsługa techniczna
  • Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych
  • Przejazd i zakwaterowanie jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie
  • Przeprowadzenie badania rynku zagranicznego

Uprzejmie prosimy o informację jakie kierunki bądź konkretne kraje by Państwa najbardziej interesowały.

Jednocześnie zaznaczamy, że w tym roku preferowane są wnioski na dofinansowanie wyjazdów promocyjnych do krajów spoza Unii Europejskiej.