PROJEKT UNIJNY – BEZPŁATNA PROMOCJA DLA GARBARNII

Szanowni Państwo!

Pragniemy Państwu przypomnieć o uczestnictwie Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w europejskim projekcie COTANCE (Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Skór i Garbarzy), który pozwoli na skuteczną promocję Państwa firmy.

Projekt ma na celu wyróżnienie europejskich garbarni działających proekologicznie z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne i prawa pracownicze.

Zgodnie z przekazanymi wcześniej informacjami pragniemy ponownie Państwa zaprosić do udziału w projekcie poprzez wypełnienie dostępnego poniżej raportu dotyczącego działalności Państwa firmy. Wszelkie informacje na temat projektu oraz potrzebne dokumenty możecie Państwo również znaleźć na stronie internetowej: www.cotance.com/socialreporting/index.php

Na podstawie przesłanych przez Państwa informacji zostanie stworzony ogólnopolski raport wyróżnionych firm, który wraz z analizami z pozostałych krajów europejskich zostanie rozdystrybuowany wśród potencjalnych klientów garbarni, instytucji, banków w Unii Europejskiej. Raporty będą zawierać listę firm uczestniczących w projekcie wraz z ich logo i linkami do internetowych stron firmowych. Zostaną one umieszczone na pamięciach przenośnych, które będą na szeroką skalę przekazywane wskazanym wcześniej podmiotom.

W ten sposób Izba jako koordynator projektu ze strony polskiej pragnie zapewnić bezpłatną reklamę Państwa firmie.

Uważamy, że taka forma promocji Państwa firmy połączona z jednoczesnym propagowaniem społecznego i ekologicznego zaangażowania garbarni w Polsce może przyczynić się do zdobycia nowych klientów i rozwoju Państwa firmy.

Służymy wszelką pomocą przy wypełnieniu raportu (wzór do pobrania poniżej). Jednocześnie pragniemy poinformować o planowanym spotkaniu roboczym, o którego dokładnym terminie wkrótce poinformujemy.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Andrzej Rasiński

Raport społeczny i deklaracja środowiskowa.doc