BADANIE KONDYCJI SEKTORA OBUWNICZO-SKÓRZANEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU TRÓJSTRONNEGO DS. PRZEMYSŁU LEKKIEGO – ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BADANIU

Na wniosek ZPPM LEWIATAN, którego Polska Izba Przemysłu Skórzanego jest członkiem od 2017 roku, w ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie zwołane spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego z przedstawicielami strony rządowej.

Jest to efekt wystąpienia do Wicepremiera Jarosława Gowina – Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w którym ZPPM LEWIATAN przedstawił dramatyczną sytuację sektora odzież-tekstylia-obuwie i prosił o uzupełnienie tarczy 6.0 o kody PKD obejmujące produkcję. W trakcie wspomnianego posiedzenia Zespołu Trójstronnego, Lewiatan w imieniu swoich członków przedstawi postulaty obejmujące instrumenty wsparcia dla producentów wraz z kryteriami przyznania pomocy.

Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety do 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek), jak również o jej szeroką dystrybucję wśród zaprzyjaźnionych z Państwem firm z sektora obuwniczo-skórzanego.

LINK DO ANKIETY: https://forms.gle/WGQ9ty3vLMQCFeaf9

Badanie jest całkowicie anonimowe.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas.