BADANIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZNĄCE OZNAKOWANIA WYROBÓW SKÓRZANYCH

Wnioski składane przez Europejską Konfederację Skór i Garbarzy (COTANCE) oraz Europejską Konfederację Obuwniczą (CEC) kierowane przy współpracy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego (PIPS) do Komisji Europejskiej zaowocowały podjęciem przez Komisję prac dotyczących oznakowania wyrobów skórzanych. W ramach kontynuacji tych działań Komisja Europejska przeprowadzała badanie mające na celu zgromadzenie informacji dotyczących istniejących uregulowań i norm występujących w poszczególnych krajach członkowskich oraz zebranie opinii na temat oczekiwanych rozwiązań w tym zakresie wśród przedstawicieli branży. Z ramienia Komisji Europejskiej zwróciła się do Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego firma konsultingowa, której zadaniem było zgromadzenie powyższych informacji. PIPS odpowiadając na zapytanie Komisji podkreśliła, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące oznakowania wyrobów skórzanych odnoszą się do całości sprzedaży konsumenckiej i wszystkich produktów i nie są dostosowane do specyfiki branży skórzanej oraz nie zawierają sztywnych zasad dotyczących oznakowania i pochodzenia skór i wyrobów skórzanych. Bardziej szczegółowe przepisy dotyczą tylko oznakowania obuwia pomijając pozostałe wyroby skórzane. Podkreślaliśmy, że należy wprowadzić ujednolicone ustawodawstwo regulujące zasady opisu i znakowania skór i wyrobów skórzanych. Brak uregulowań w tym zakresie negatywnie wpływa na konkurencyjność sektora skórzanego. Wprowadzenie definicji skóry oraz określenie zasad nakazujących właściwe znakowanie wyrobów skórzanych ograniczyłoby zjawisko określania produktów skóropodobnych mianem skór naturalnych. Wiąże, się to niejednokrotnie z celowym wprowadzaniem konsumentów w błąd, a jednocześnie osłabia marketingowy przekaz pojęcia „skóra”. W Polsce powszechne jest określenie „skóra ekologiczna” – taką kategorię można nawet znaleźć na największych portalach wymiany handlowej, mimo, że oferowane pod tą nazwą wyroby nie ma nic wspólnego ze skórą naturalną i są produktami wykonanymi z tworzyw sztucznych. Udział takich produktów imitujących skórę jest bardzo znaczący i bezpośrednio wpływa na rynek wyrobów skórzanych, przede wszystkim ze względu na atrakcyjność cenową. Zgodnie z tym o co wnioskowaliśmy z Europejską Konfederacją Skór i Odzieży Skórzanej (COTANCE) uważamy, że należy wprowadzić Europejski System Regulujący Opisywanie Skór i Znakowanie Wyrobów Skórzanych. Wprowadzenie jednej wspólnej definicji skóry dla państw UE oraz zastosowanie ujednoliconego systemu znakowania dla wszystkich krajów członkowskich znacznie ułatwiłoby również wymianę handlową w ramach Wspólnoty, obniżając jej koszt. Ponadto podkreśliliśmy, że należy wprowadzić zharmonizowany system określający sposób znakowania pochodzenia („wyprodukowano w” – „Made in”) dla produktów przemysłowych. Dotychczasowe rozwiązania mające na celu harmonizację kontroli nieuczciwych praktyk handlowych na rynku unijnym w tym wprowadzających w błąd oznaczeń pochodzenia, nie precyzują znaczenia określenia „wyprodukowano w” ani zakresu kontroli władz celnych. Ponadto wprowadzone w poszczególnych Państwach Wspólnoty zasady dobrowolnego używania oznaczeń „Made In” często różnią się miedzy sobą. Uważamy, że ujednolicenie i precyzyjne przepisy w tym zakresie ułatwią wybór konsumentom, ograniczą zjawisko fałszowania informacji na temat pochodzenia towarów oraz pozytywnie wpłyną na konkurencyjność przemysłu Unii Europejskiej.