BADANIE DOTYCZĄCE PROMOWANIA NAPRAWY I WYDŁUŻANIA OKRESU UŻYTKOWANIA TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku napraw i praktyk w UE.

Komisja Europejska (DG JUST) powierzyła firmie Kantar Public (Belgia) przeprowadzenie badania dotyczącego promowania naprawy i wydłużania okresu użytkowania towarów konsumpcyjnych. Celem tego badania jest zebranie opinii firm na temat rynku i praktyk naprawczych oraz szeregu działań związanych z ramami gwarancji prawnych. Wyniki tego badania będą kształtować przyszły rozwój polityki mającej na celu promowanie naprawy i wydłużanie okresu użytkowania dóbr konsumpcyjnych.

Grupę docelową badania stanowią producenci i sprzedawcy detaliczni telefonów komórkowych/smartfonów, telewizorów, lodówek, laptopów, odzieży, obuwia, samochodów i mebli drewnianych.

LINK DO ANKIETY

Wyniki będą w pełni anonimowe i podawane wyłącznie w formie zbiorczej. Raport podsumowujący zostanie udostępniony uczestnikom po zakończeniu projektu.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut.

Link do ankiety będzie aktywny do 10 kwietnia 2022.
Dziękujemy za poświęcony czas.