BADANIE DOTYCZĄCE PREFERENCYJNYCH REGUŁ POCHODZENIA W RAMACH UMOWY O WOLNYM HANDLU

W związku z umową o wolnym handlu (FTA) Komisja Europejska planuje stworzyć internetowe narzędzie, które pomoże przedsiębiorcom lepiej zrozumieć kryteria korzystania z preferencyjnych taryf celnych.

Poniższa ankieta ma za zadanie ocenić wiedzę przedsiębiorstw Unii Europejskiej w kontekście korzyści, jakie mogą uzyskać w ramach umowy o wolnym handlu, a także wskazać trudności, z jakimi najczęściej spotykają się eksporterzy w ramach preferencyjnego traktowania.

Kwestionariusz dostępny jest online do 31 lipca 2018 r.  http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm