APEL BRANŻY – PODSUMOWANIE

Uprzejmie informujemy, że zaprezentowany na naszej stronie APEL O POMOC DLA POLSKICH FIRM OBUWNICZYCH otrzymały w formie korespondencji następujące osoby:
Pan Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów, Pan Jarosław Kaczyński – Wiceprezes Rady Ministrów, Pan Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Pan Tadeusz Kościński – Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pan Andrzej Gut – Mostowy – Sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki, Posłowie na Sejm RP.
Ponadto, Polska Izba Przemysłu Skórzanego podpisała się pod wspólnym stanowiskiem producentów odzieży i obuwia przy wsparciu ZPPM LEWIATAN do Wicepremiera Gowina.
Niezależnie od wysłanego apelu, Izba będzie prowadzić bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami władz oraz parlamentarzystami. Chcemy podejmować działania ponad podziałami politycznymi, gdzie wspólnym mianownikiem będzie tworzenie środowiska gospodarczego, w którym polskie firmy będą się rozwijać, a nie bankrutować i ulegać stopniowej likwidacji. Zachęcamy Państwa do udziału w rozmowach i spotkaniach, mających na celu wspólne tworzenie opinii, które pomogą to środowisko kształtować.