5 EDYCJA KONKURSU „PRACODAWCA JUTRA” – NABÓR DO 4 WRZEŚNIA 2019

Dołącz do grona firm współpracujących z edukacją!
Ruszyła V jubileuszowa edycja Konkursu Pracodawca Jutra.
Zapraszamy mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa do zaprezentowania swoich success stories z zakresu współpracy biznesu z edukacją.

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do poprawy oferty edukacyjnej, podnoszą kwalifikację pracowników, poprzez zaangażowanie się we współpracę z instytucjami edukacyjnymi.

Nagrodami w konkursie są:
• Dyplom i statuetka „Pracodawcy Jutra”
• Możliwość posługiwania się logotypem „Pracodawca Jutra”
• Promocja laureatów i przedstawionych praktyk w ramach działań komunikacyjnych

Ponadto wyróżnione zostaną najlepsze inicjatywy branżowe, które wybiorą Sektorowe Rady ds. Kompetencji, które są inicjatywami oddolnymi – branża dla branży. Obecnie funkcjonuje 7 rad, w sektorach: budownictwa, informatyki, finansów, turystyki, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, mody i innowacyjnych tekstyliów, motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności.

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 4 września 2019 r.
Regulamin konkursu: www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra
Zgłoszenia konkursowe można przesyłać na adres e-mail: pracodawca_jutra@parp.gov.pl