OGÓLNOPOLSKIE BADANIE KONDYCJI POLSKIEJ BRANŻY OBUWNICZO-SKÓRZANEJ. WYNIKI ANKIETY

Badanie kondycji polskiej branży obuwniczo-skórzanej, zrealizowane przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego.

Wyniki – stan na 29 stycznia 2024.

Badanie przeprowadzono na grupie 84 respondentów.

DZIĘKUJEMY NASZYM RESPONDENTOM ZA TAK LICZNY ODZEW NA PRZYGOTOWANĄ PRZEZ NAS ANKIETĘ.

...

POSZUKIWANE MASZYNY OBUWNICZE NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE

Dla jednego z członków PIPS poszukujemy następujących maszyn: • kombajn szewski ze szczotkami (mały) • prasa hydrauliczna na formy lub kopyta • maszyna do szycia cholewek nićmi 40-60 (słupek lub ramienna z rolfusem)...

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE KONDYCJI POLSKIEJ BRANŻY OBUWNICZO-SKÓRZANEJ

W związku z mającym się odbyć się pod koniec stycznia 2024 r. spotkaniem przedstawicieli branży obuwniczo-skórzanej z Sekretarzem Stanu w MRiT, Panem Waldemarem Sługockim, potrzebujemy Państwa pomocy przy odpowiedzi na poniższe pytania, by uzyskać pełen obraz sytuacji,w jakiej znalazł się nasz sektor.

...